Stuur uw bedrijf met een budgetopvolging.

Budgetopvolging in een onderneming bestaat erin de geraamde cijfers (het budget) aan het begin van het jaar te vergelijken met de werkelijk gerealiseerde cijfers. Deze analyse zal de verschillen tussen de prognose en de werkelijke cijfers voor de periode aan het licht brengen. Ter informatie: de werkelijke cijfers worden gewoonlijk uit de boekhoudsoftware van de onderneming gehaald om dubbele codering te voorkomen.

Gunstige vs. ongunstige afwijkingen

Door monitoring kunt u gunstige afwijkingen (verkoop boven budget of uitgaven onder budget) of ongunstige afwijkingen vaststellen.

U bent bijvoorbeeld van plan in het eerste kwartaal voor € 100.000 te verkopen, maar u realiseert slechts € 80.000 (ongunstig verschil). Budgetopvolging zal veel vragen oproepen. Wat verklaart dit verschil? Heeft u nieuwe financiering nodig? Welke producten/diensten hebben ondermaats gepresteerd?

Het zal de onderneming in staat stellen pro-actief te beheren en te anticiperen op mogelijke behoeften en aldus onaangename verrassingen te voorkomen.

Wat is het doel?

Het doel van de budgetopvolging is niet om mensen bang te maken. Bovenal stelt het u in staat uw bedrijf proactief te beheren. Het kan inderdaad gebeuren dat een maand beter uitvalt dan verwacht of juist minder goed. Monitoring brengt deze discrepantie aan het licht en stelt u in staat de oorzaken te analyseren en vervolgens de juiste beslissingen te nemen.

Bijvoorbeeld, de verkoop gaat de hoogte in, moet ik niet meer personeel aannemen omdat ik binnenkort een grote toename van de werkdruk krijg? Of, ik zie dat mijn marketingbudget al 3 maanden explosief stijgt, maar mijn verkoop daalt.

budgetopvolging-hannah

Moet ik mijn strategie herzien? Is het verklaarbaar? Het kan de moeite waard zijn mijn team hierover te vragen of nieuwe wegen te overwegen.

Door budgetopvolging hebben managers een betere controle over het bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een opvolging van het bedrijfsbudget?

Geruststellend

Wees serener dankzij de opvolging van uw budget.

Visie

Neem objectieve beslissingen op basis van uw budgetopvolging.

Anticipatie

In geval van hoogconjunctuur of laagconjunctuur kunt u dankzij budgetopvolging snel anticiperen en reageren.

Het is aan jou! Voor sommige activiteiten moet de begroting maandelijks worden gecontroleerd, maar voor andere is het beter dit per kwartaal of zelfs per halfjaar te doen. Elke activiteit heeft andere behoeften.

De budgetopvolging in een onderneming bestaat erin de geraamde cijfers (het budget) aan het begin van het jaar te vergelijken met de werkelijk gerealiseerde cijfers. Deze analyse zal de verschillen tussen de prognose en de werkelijke cijfers voor de periode aan het licht brengen.

Dankzij deze budgetopvolging kunt u uw bedrijf beter beheren en proactieve beslissingen nemen.

Bijvoorbeeld, uw verkoop is aanzienlijk lager dan wat u had gepland (budget). Welke opties heb je? Hoeveel manoeuvreerruimte heb je? Zal je genoeg cash flow hebben?

De gerealiseerde cijfers geven de werkelijke cijfers van de onderneming weer. In het algemeen worden zij uit de boekhoudsoftware van de onderneming gehaald om dubbele codering te voorkomen.

Gewoonlijk zal dit worden gedaan door de externe of interne accountant, maar het kan ook worden gedaan door de manager van de onderneming.

Er is geen ideale grootte voor het volgen van een budget. Naar onze mening zouden alle ondernemingen deze oefening moeten doen. Zo kunnen zij op regelmatige basis weten waar zij staan in de verwezenlijking van hun doelstellingen.

De gemakkelijkste manier om uw zaken bij te houden is door een oplossing als HannaH te gebruiken. Eerst gebruik je HannaH om je budgetprognoses te maken (schattingen van je omzet, uitgaven, enz.). Dan volgt u dit budget door uw werkelijke cijfers in HannaH te importeren. Eindelijk, het is tijd voor de analyse! Heeft u de geraamde cijfers gehaald? Stemmen uw uitgaven overeen met uw prognoses? Wat gebeurt er met mijn marketing budget? … Als er significante afwijkingen zijn. Het is de moeite waard ze te analyseren en beslissingen te nemen.

Meer informatie over budgetbewaking:

Ontdek in beelden de realisatie van een budgetopvolging