Een bedrijf leiden met financiële prognoses

Elke dag moeten bij het runnen van een bedrijf veel beslissingen worden genomen. Financiële prognoses kunnen helpen!

Financiële prognoses zijn een cijfermatige vertaling van een toekomstig project of een bestaand bedrijf. In feite probeert de gebruiker op basis van studies of ervaring een cijfer te geven voor de potentiële omzet, de bedrijfskosten, de investeringen, enz. Deze verschillende elementen vormen de basis van de prognoseresultaten (balans, winst- en verliesrekening, cashflow).

Wanneer moet een financiële prognose worden opgesteld?

Hieronder vindt u verschillende situaties die onder de term financiële prognoses vallen:

  • Bij de oprichting van een bedrijf kunt u een financiële prognose maken. Anderen zullen in plaats daarvan de term financieel plan van oprichting gebruiken. Deze stap is in België verplicht als u een bedrijf wilt beginnen.
  • Een bestaande onderneming zal een financiële prognose opstellen wanneer zij bij de bank een financieringsaanvraag indient. Zij moet immers bewijzen dat de onderneming in staat zal zijn haar lening in de toekomst terug te betalen.
  • De financiële prognose zal ook worden gebruikt om verschillende scenario’s uit te voeren. Bijvoorbeeld optimistische of pessimistische scenario’s.
  • Misschien hebt u al een bedrijfsbegroting opgesteld? Een begroting is ook een financiële prognose. Op basis van de verschillende veronderstellingen maakt u een schatting van het volgende jaar van uw bedrijf.

Wanneer moet een financiële prognose worden opgesteld?

  • Een ander gebruik van financiële prognoses is het maken van simulaties. Zoals, kan ik een auto kopen of niet? Kan ik mezelf een salaris van 2.000 of 4.000 euro betalen? Heb ik een lening nodig om mijn auto te kopen? Of kan het bedrijf het zich veroorloven om een verkoper in dienst te nemen? Deze simulaties stellen u in staat op de toekomst te anticiperen en weloverwogen beslissingen te nemen.
  • U zult ook financiële prognoses nodig hebben om een dubbele liquiditeitstest uit te voeren wanneer u dividenden uitkeert.
  • In een procedure voor gerechtelijke reorganisatie zal u, als onderdeel van het reorganisatieplan, ook om nauwkeurige financiële prognoses worden gevraagd. Hieruit zal blijken of er een mogelijkheid is voor de onderneming om te herstellen of niet.
  • enz.

uitkeringstest-hannah

budgetopvolging-hannah

financieel plan hannah

En conclusion

Financiële prognoses worden in vele situaties gebruikt. Eén ding hebben zij echter gemeen: een proactief beheer van de onderneming en het baseren van beslissingen op gekwantificeerde veronderstellingen.

Wist u dat u software kunt gebruiken om uw verschillende prognoses op te stellen? Ontdek de HannaH oplossing.

Wat zijn de voordelen van financiële prognoses?

Voorspelbaarheid

Financiële prognoses maken het mogelijk de toekomst van de onderneming te voorspellen. Zo kan op duurzame wijze rekening worden gehouden met de toekomst van de onderneming.

Visie

De visie van de onderneming zal worden weerspiegeld in de prognose van de onderneming. Het is de cijfermatige vertaling van het businessplan en de strategie van de onderneming

Anticipatie

Het financieel plan zal u in staat stellen op de toekomst te anticiperen en proactief en snel te reageren.

U maakt financiële prognoses om de toekomst van een onderneming of project te voorzien. Het is een cijfermatige visie van waaruit u beslissingen kunt nemen.

Zoals hierboven is aangetoond, kunnen financiële prognoses in vele situaties worden gemaakt: bij de oprichting van een bedrijf, de uitkering van dividenden, scenario’s voor een bestaand bedrijf of het aanvragen van financiering.

Financiële prognoses worden gemaakt door een cijferdeskundige of door de bedrijfsleider. Het is belangrijk dat met alle elementen rekening wordt gehouden. Het weglaten van één item kan het resultaat sterk beïnvloeden.

Dit is een lijst van de toekomstige cijfers van de onderneming (zowel verkoop als kosten) die resulteren in prognosetabellen: een balans, een resultatenrekening of de verwachte cashflow.

De bereikte cijfers zouden dicht bij de financiële prognoses moeten liggen als deze goed worden uitgevoerd. U maakt immers een schatting van de evolutie van de onderneming op basis van een marktstudie, de trend of cijfers uit het verleden. Toch is het onmogelijk om alles te voorspellen, aangezien er altijd onvoorziene gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.

Financiële prognoses maken het echter mogelijk precieze doelstellingen vast te stellen.

Financiële prognoses kunnen worden gemaakt met behulp van Excel. Wij raden u echter aan een oplossing als HannaH te gebruiken. Met HannaH kunt u op een eenvoudige manier verschillende soorten prognoses maken. U krijgt gedetailleerde en nauwkeurige rapporten.

De omvang van de onderneming is geen belangrijk criterium voor financiële prognoses. Het is vooral de behoefte die de financiële prognose vereist.