Privacyverklaring – Hanna Solutions

Hanna Solutions zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten.

Algemene informatie over onze privacyverklaring

Het doel van dit privacybeleid is om u te voorzien van informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze websites en webapplicaties en de daaraan gekoppelde diensten.

Door gebruik te maken van onze website http://hanna-solutions.com en de webapplicaties http://public.app.hannago.eu en https:// [domein].hannah-web.com gaat u akkoord met de privacybepalingen en met de procedures waarmee informatie wordt verzameld en gebruikt door Hanna Solutions.

Wie is verantwoordelijk voor deze gegevens? Hanna Solutions srl is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens op onze sites en webapplicaties. 

Indien u contact met ons wilt opnemen over de verwerking van uw gegevens, stuur ons dan een e-mail op support@hannago.eu voor HannaGo en info@hanna-solutions.com voor HannaH of bel ons op +32 (0)4 343 79 38.

Definitie : 

 • Software: staat voor de HannaH en HannaGo-applicaties.
 • Klant: betekent elke gebruiker die zich registreert 
 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • Webapplicatie: verwijst naar de HannaH-applicatie (zodanig bekend als https://[domein].hannah-web.com) of HannaGo (zodanig bekend als https://public.app.hannago.eu).

Onze privacy principes

 • We zullen er ALTIJD voor zorgen dat uw persoonlijke en zakelijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • We zullen ALTIJD met u transparant zijn over hoe we uw persoonlijke en zakelijke gegevens gebruiken. Daarom wordt u geïnformeerd over de informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken.
 • We zullen u ALTIJD voorzien van eenvoudige manieren om “STOP” te zeggen met betrekking tot onze marketingacties.
 • Wij zullen ALTIJD voldoende maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
 • Wij zullen ALTIJD uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke en professionele gegevens beantwoorden.

Onze privacy policy

Hanna Solutions zet zich in om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en professionele gegevens worden beschermd.

Dit document geeft aan welk soort persoonlijke en zakelijke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen. Deze gegevens kunnen zowel offline (klantenservice, telefonisch onderhoud, zakenreizen) als online (website, mailing, sociale netwerken) worden verzameld.

Dit Privacybeleid geldt ook voor onze gerichte inhoud (online aanbiedingen en advertenties) die u kunt zien op websites en platforms van derden, afhankelijk van uw online activiteit. Deze sites van derden oefenen hun eigen privacybeleid uit met hun eigen voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze sites van derden gebruikt. 

Wat zijn de persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op informatie die u direct of indirect kan identificeren. In het kader van onze activiteit omvatten ze over het algemeen informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals uw IP-adres, uw geolokalisatie, het aantal bezoeken aan onze sites en webapplicaties. Onder de term “persoonsgegevens” worden ook gegevens van professionele aard verstaan, zoals met name de contactgegevens van uw bedrijf, het BTW-nummer van uw bedrijf, het bedrijfsnummer en de juridische status.

Verzameling van informatie

Wanneer u onze sites en applicaties bezoekt en gebruikt en alleen om informatie te verzamelen, zonder ons te registreren of enige informatie te verstrekken, verzamelen we alleen de gegevens die door uw zoekmachine naar onze server worden gestuurd, wat technisch gezien noodzakelijk is om onze sites en webapplicaties op een stabiele en veilige manier weer te geven.

Wanneer u zich registreert, vragen wij u om informatie om ervoor te zorgen dat uw account goed functioneert. Deze gegevens worden gehost in een database. De gegevens worden beheerd door Hanna Solutions en worden in geen geval meegedeeld aan andere derden dan onze externe dienstverleners (hosting, onderhoud) die uw gegevens ook kunnen verwerken in overeenstemming met de vooropgestelde doelstellingen (zie “het delen van uw persoonlijke gegevens”).

Het type gegevens dat wij verzamelen hangt af van de gevraagde dienst. 

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Met die gegevens identificeren wij u, nemen we contact met u op, en doen wij ook zaken met u, indien u leverancier, klant, partner of gebruiker bent. Het kan daarbij gaan om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer.

Met deze gegevens kunnen we: 

 • Om u te identificeren of om contact met u op te nemen in het kader van uw lidmaatschap;
 • Verwerk uw verzoeken;
 • Doe zaken met u als u een leverancier, klant, partner of gebruiker bent.

Wij verzamelen en verwerken geen zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (bv. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken); 
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier verwerken, verzoeken wij u ons geen persoonlijke informatie te verstrekken.

Toestemming

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u onze diensten te kunnen leveren. In sommige gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen als u ons uw toestemming heeft gegeven, zoals marketingacties, het gebruik van cookies, geolocatiegegevens of pushmeldingen. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract tussen u en ons, uw registratie op onze websites of webapplicaties of legitieme belangen, zoals fraudepreventie.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wat zijn cookies ? Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij een bezoek aan onze websites en webapplicaties ook cookies of andere hulpmiddelen zoals pixeltags (hierna “cookies” genoemd) op uw apparaat geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw zoekmachine op uw apparaat worden opgeslagen om informatie op te nemen, of microafbeeldingsbestanden, zoals pixels. De volgende keer dat u onze websites of webapplicaties met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, naar ons verzonden vanuit onze websites en webapplicaties (interne cookies).

Waarom gebruiken we die? Wij maken gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën om onze websites en webapplicaties optimaal in te richten en weer te geven volgens uw voorkeuren door informatie te verzamelen over hoe u onze websites en webapplicaties gebruikt. Sommige van de door ons gebruikte cookies zijn nodig om de essentiële functies van onze sites en webapplicaties te activeren, zoals een beveiligde verbinding, een optimalisatie van uw ervaring met betrekking tot de gebruikte webbrowser of machine in het bijzonder.  We gebruiken ook cookies die ons in staat stellen om het gebruik van onze sites en webapplicaties te analyseren, zodat we hun prestaties kunnen meten en verbeteren, evenals reclamecookies die door reclamebedrijven worden gebruikt om advertenties te leveren die overeenkomen met uw interesses en die in lijn zijn met ons werkterrein.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies, waarvan de omvang en functies hieronder worden uitgelegd:

Cookies strikt noodzakelijk 

Strikt noodzakelijke cookies garanderen de functionaliteit, zonder welke u de pagina’s van onze website niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn dus interne cookies. Dit betekent dat alle informatie die op deze cookies wordt opgeslagen naar onze website wordt verzonden.

Strikt noodzakelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat u, als geregistreerde gebruiker, ingelogd blijft wanneer u de subpagina’s van onze website bezoekt, zodat u niet telkens wanneer u een nieuwe pagina opent, uw gegevens opnieuw moet invoeren.

Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is uw toestemming niet nodig. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies niet individueel worden uitgeschakeld. U kunt cookies echter op elk moment uitschakelen met behulp van uw zoekmachine (zie hieronder).

Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder b) GDPR.

Functionele cookies : Met deze cookies kunnen onze sites en webapplicaties de keuzes die u tijdens uw bezoek kunt maken, onthouden, zodat u ze bij uw volgende bezoek niet opnieuw hoeft te maken.

Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat om gebruiksgegevens te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites en webapplicaties, inclusief de inhoud die u aanklikt wanneer u onze websites en webapplicaties bezoekt, om de prestaties en het ontwerp van onze websites en webapplicaties te verbeteren. Deze cookies kunnen worden verstrekt door onze externe leverancier van analysetools, maar worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met onze websites en webapplicaties.

Targeting Cookies: Deze cookies slaan informatie op over het gebruik van onze websites en webapplicaties, zodat we u kunnen voorzien van promotionele en gerichte informatie op onze websites.

Beheer en verwijdering van alle cookies

U kunt uw zoekmachine zo instellen dat cookies op uw apparaat in het algemeen worden geweigerd of dat u telkens uw toestemming nodig hebt. U kunt ook cookies die geactiveerd zijn op elk gewenst moment verwijderen. Gedetailleerde instructies voor deze functies vindt u in de “help”-sectie van uw zoekmachine.

Houd er rekening mee dat het algemeen uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkingen van bepaalde functies van onze website.

Google AdWords 

Wij maken gebruik van de diensten van Google AdWords om met behulp van reclamemateriaal (genaamd “Google AdWords”) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen de gegevens van de reclamecampagnes gebruiken om te bepalen hoe succesvol ons geïndividualiseerde reclamesysteem is geweest. Als u onze websites en webapplicaties bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google-advertentie een cookie op uw apparaat op. Deze cookies hebben over het algemeen een levensduur van 30 dagen en zijn niet bedoeld om u te identificeren. De volgende informatie wordt in het algemeen via deze cookies opgeslagen voor analysedoeleinden: de unieke identificatie van de cookie, het aantal invoegingen (ook wel “impressies” genoemd) per plaatsing (de frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-conversie reviews) en informatie over opt-outs (ook wel “opt-out” genoemd: informatie die aangeeft dat de gebruiker dit type communicatie niet langer wenst te ontvangen. 

Met deze cookies kan Google uw zoekmachine herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een AdWords-client bezoekt en de cookie die op zijn of haar apparaat is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de AdWords-client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt voordat hij of zij naar die pagina’s wordt doorgestuurd. Elke AdWords-client heeft een specifiek cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd door de websites van AdWords-cliënten.

Verzamelen we persoonlijke gegevens ? Wij verzamelen of verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we nagaan welke reclamemaatregelen het meest effectief zijn. Wij ontvangen geen aanvullende gegevens met behulp van systemen en kunnen met name geen gebruikers identificeren op basis van deze informatie. Wij hebben geen invloed op de omvang en het gebruik van de gegevens die Google met deze tool maakt, zodat wij u de informatie geven waarover wij beschikken: Dankzij de integratie van AdWords-conversie wordt Google op de hoogte gesteld wanneer u naar het betreffende deel van onze websites zoekt of wanneer u op een van onze advertenties klikt.

Google Analytics  

Onze websites en webapplicaties maken gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. Google Analytics (GA) maakt gebruik van een speciaal soort cookie, dat op uw apparaat wordt opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze websites en webapplicaties mogelijk maakt. De door dit cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites en webapplicaties wordt in de regel naar de server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

U kunt de registratie van deze cookies weigeren via de instellingen van uw zoekmachine. Bovendien kunt u de opslag en verwerking van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google weigeren.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om u uit te schrijven voor Google Analytics.

Pixel Facebook

Onze sites en webapplicaties maken gebruik van de “Facebook-pixel” van het sociale netwerk www.facebook.com van Facebook Inc, 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dit stelt ons in staat om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige reclame-inspanningen.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en maken het dus niet mogelijk om gebruikers te identificeren. Facebook bewaart en verwerkt de gegevens echter zodanig dat het mogelijk is deze te koppelen aan het betreffende gebruikersprofiel en Facebook kan de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gebruiker kan Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.  Voor dit doel kan Facebook ook een cookie op de computer van de gebruiker opslaan.

Door onze websites en applicaties te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Om het gebruik van cookies op de computer te voorkomen, kan de internetbrowser zo worden ingesteld dat er in de toekomst geen cookies meer op de computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd.  Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van onze websites en webapplicaties niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Videos Youtube 

We hebben Youtube video’s geïntegreerd op onze websites en webapplicaties, die zijn opgenomen op de Youtube site en direct vanaf onze websites en webapplicaties kunnen worden afgespeeld. Deze video’s zijn geïntegreerd met de “extended personal data protection” functie en er worden geen gegevens over u als gebruiker naar Youtube gestuurd als u er niet op klikt om ze af te spelen. Wanneer u deze video’s afspeelt, worden de gegevens in de onderstaande paragraaf naar Youtube overgebracht. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u onze sites of webapplicaties bezoekt, wordt Youtube ervan op de hoogte gesteld dat u de pagina heeft bezocht die overeenkomt met onze sites of webapplicaties. Deze overdrachten vinden plaats ongeacht of u een account heeft op de YouTube-site of niet. Als u bent aangemeld bij uw Google-account, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw Google-account. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gekoppeld aan uw YouTube-account, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op via een gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marketingonderzoek en het ontwerp van de website in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker.

Hotjar 

Wij maken gebruik van de Hotjar web analytics service van Hotjar Ltd. Deze dienst wordt verleend door de Europese onderneming Hotjar Ltd., gevestigd in Napels (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).

Met deze tool is het mogelijk om bewegingen op websites (bijvoorbeeld zogenaamde Heatmaps) te volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers door de pagina’s scrollen, welke knoppen ze aanklikken en hoe vaak. We kunnen Hotjar ook gebruiken om directe feedback te krijgen van gebruikers van onze websites en webapplicaties. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites en webapplicaties nog sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Daartoe worden de noodzakelijke gegevens zoals gebruiksgegevens (datum, tijd, gebruiksduur, bezochte pagina’s, enz.) en de HTTP-header, d.w.z. uw IP-adres, browser- en referrerinformatie, vastgelegd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de RGPD. Opslag vindt slechts plaats totdat het doel van de verwerking is bereikt en/of indien u uw toestemming herroept. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Hotjar is te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onderaannemers die dienstverleners zijn. Deze dienstverleners helpen ons bij het uitvoeren van taken. Dit zijn onze onderaannemers:

Gebruiken deze derden onze gegevens? Wij staan niet toe dat deze vertrouwde derden uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruiken en wij eisen van hen dat zij technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij eisen van onze contractanten dat zij voldoen aan strenge eisen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, op grond waarvan zij uw persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken en moeten voldoen aan hoge normen op het gebied van computerbeveiliging.

Wat de gegevensverwerking betreft, erkennen onze onderaannemers immers dat zij als onderaannemer optreden. Alle afspraken die in dit verband tussen de partijen worden gemaakt, worden uitsluitend beheerst door de overeenkomst inzake gegevensverwerking, zoals die tussen de partijen is gesloten en op de Administrator Account van elk van onze onderaannemers ter beschikking wordt gesteld.

Duur van de verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u expliciet verzoekt om volledig te worden verwijderd uit onze database. Beëindiging van een abonnement wordt niet als zodanig beschouwd. 

Om dit verzoek te versturen, kunt u een specifieke e-mail sturen naar support@hannago.eu als het onze HannaGo software betreft of info@hanna-solutions.com als het onze andere software betreft.

Wat zijn uw rechten ? 

 • Recht van toegang: Om van ons een bevestiging te krijgen van de verwerking of niet-verwerking van uw persoonsgegevens en, in voorkomend geval, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.
 • Recht op correctie en verwijdering: Om uw onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren; om persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht van verzet: om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op blokkering en verwerking : Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • Recht op overdraagbaarheid: Draagbaarheid van persoonsgegevens – om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat en om ze door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens aan u te laten meedelen en deze te laten corrigeren, aanvullen of wijzigen.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u een specifieke e-mail sturen naar support@hannago.eu in het geval van onze HannaGo-software of info@hanna-solutions.com in het geval van onze andere software.

Mededeling aan de autoriteiten

In het geval dat de regelgeving ons daartoe verplicht, behouden wij ons het recht voor om op verzoek van de relevante autoriteiten en/of regelgevende instanties informatie over u te verstrekken.

(Uit-)Inschrijven “hulpmiddelen” en “nieuwsbrief”.

Voor elke nieuwe registratie wordt u gevraagd om de vakjes “help” en “nieuwsbrief” aan te vinken (of niet). Met “hulp” bedoelen we de verzending van didactische e-mails om u te helpen bij het gebruik van onze software; met “nieuwsbrief” bedoelen we de verzending van e-mails met betrekking tot onze dagelijkse activiteit. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de nieuwsbrief in te trekken door u handmatig uit te schrijven via de link in een van onze e-mails.

Een klacht indienen 

Indien u van mening bent dat de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Enquêtes en onderzoeken

Peilingen en enquêtes zullen nooit verplicht zijn. Voor zover u besluit deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt voor marketinganalyse en -strategieën in de breedste zin van het woord. Uw anonimiteit zal gerespecteerd worden en zal enkel onthuld worden op basis van uw akkoord (bv. voor een getuigenis).

Publieke opmerkingen en acties op sociale netwerken

In het kader van onze activiteiten gaat u ermee akkoord dat uw opmerkingen over sociale netwerken alleen voor u bindend zijn. U accepteert ook dat u kunt worden geïdentificeerd en op dezelfde manier kunt reageren. Elke actie van onze kant met betrekking tot sociale netwerken (delen, zoals, commentaar, reactie, identificatie…) wordt gedaan als een goede dienstverlener die onze waarden respecteert en is op geen enkele manier persoonlijk. Bovendien worden opmerkingen en acties met betrekking tot sociale netwerken die racistisch of racistisch discriminerend zijn of die als ongepast worden beschouwd, niet geaccepteerd op onze sociale netwerken en kunnen ze worden verwijderd.

Minderjarige klant

Onze websites en webapplicaties zijn ontworpen voor volwassenen. Klanten die jonger zijn dan 13 jaar mogen zich niet abonneren op een van onze abonnementen. Daarom zullen we de persoonlijke gegevens van die klant niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij we de toestemming van zijn of haar ouder of voogd krijgen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Het bezoeken en gebruiken van onze websites en webapplicaties wordt beheerst door deze verklaring. Aangezien onze bedrijfsactiviteiten en de relevante wetgeving aan verandering onderhevig zijn, kan het nuttig zijn om deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Wijzigingen in deze verklaring worden van kracht op het moment van publicatie op de website Hanna-Solutions. We raden u aan deze rubriek regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.