Zin om te ondernemen? Hoe kunt u uw activiteit financieren?

De kogel is door de kerk! Uw toekomstig project neemt stilletjes aan vorm. Maar hoe zal u uw essentiële investeringen financieren? Hoe kunt u uw activiteit financieren? Lees hier hoe HannaGo u kan helpen bij deze fase.

Financiering

Bij het ontwikkelen van uw financieringsplan zal u zich de volgende vragen stellen: Hoe kan ik mijn project betalen? Of, hoe zal ik mijn nieuwe activiteit financieren? 

▾Hier zijn meerdere mogelijkheden.

Als u een eigen zaak wenst op te starten komen er diverse kosten bij. Uiteraard schommelen de financieringskosten naargelang welk type project u wenst te realiseren. Denk maar aan huurgeld, presentatiedocumenten, koopwaar maar ook grotere investeringen als bedrijfswagen, computers, burelen,.. Al deze zaken moeten gefinancierd worden.

U kunt een lening bij de bank onderschrijven, een eigen bijdrage doen of zelf aanspraak doen op subsidies. Ook een alternatieve financieringswijze zoals crowdfunding kan overwogen worden. Er zijn zeker veel financieringsmogelijkheden!

Lees hieronder hoe u uw verschillende financieringen op HannaGo kunt coderen

✺ De Lening

De lening is een geldbedrag dat door een partij aan een andere partij ter beschikking wordt gesteld. Dit kan bij een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank. U zal een rentepercentage onderhandelen, dit percentage zal een extra bedrag creëren dat u bovenop uw bedrag moet af betalen.

In principe zal u dit bedrag maandelijks terug betalen. Soms kan de eerste vervaldatum uitgesteld worden tot u actief bezig bent, dus vanaf wanneer u inkomsten genereert. 

↪ Codering in HannaGo

Ga op het tabblad ‘Financieringen’ bij HannaGo. Klik op ‘Financiering toevoegen’ en kies voor type ‘lening’. Vervolgens kunt u de verschillende vragen beantwoorden:

 • Wanneer wordt deze lening verstrekt? (= financieringsdatum)
 • Hoeveel bedraagt uw lening?
 • Welk rentetarief krijgt u? (= jaarlijks tarief)
 • Wat is de duur van uw lening in maanden? (= duur)
 • Wanneer start de afbetaling van uw lening? (= “Maandelijkse vergoeding vanaf”)

✺ Eigen inbreng of kapitaal

Een eigen inbreng is het bedrag dat u zelf injecteert in uw bedrijf. We beschrijven het doorgaans als uw startkapitaal. U kunt een eigen bijdrage in contanten of in natura hebben.

↪ Codering in HannaGo

 • Bij een eigen inbreng met contanten of cash codeert u dit als volgt in HannaGo:
  • Financiering toevoegen
  • Bedrag en eventuele terugbetalingsmodaliteiten invoeren
  • Financieringtype ‘eigen inbreng of kapitaal’
 • Eigen inbreng in natura. Dit kan verschillende zaken omvatten zoals bijvoorbeeld een lokaal of gebouw, een octrooi, een handelsonderneming,..Om deze inbreng in HannaGo te coderen volgt u deze stappen:
  • Financiering toevoegen
  • Financieringstype ‘eigen inbreng of kapitaal’
  • Vervolgens moet u uw ‘natura’ inbreng coderen als een investering. Hiervoor opent u het tabblad ‘investeringen’ en kiest u bij type investering voor het onroerend goed dat u wenst in te brengen. Let wel, u zal de btw op nul moeten zetten gezien het om een persoonlijke inbreng gaat.
  • U codeert gelijke waarden in ‘Financeringen’ en ‘Investeringen’

✺ Subsidies of publieke financiering

Een subsidie of overheidsfinanciering is een steun verleend door een overheidsinstantie. Een subsidie kan een belangrijke extra steun zijn om u op weg te helpen. Het aanbod van subsidies verandert regelmatig, hou deze informatie dus nauwlettend in het oog. 

Als u niet meteen de gewenste informatie op internet vindt kunt u zeker terecht bij diverse ondersteuningsstructuren.

Hou er echter rekening mee dat het aanvragen van subsidies zwaar en tijdrovend kan zijn. Voorzie ook een ruim termijn vooraleer u uw subsidie kunt ontvangen. Wees dus voorzichtig en alert!

↪ Codering in HannaGo

Als de inkomsten van de subsidie belastbaar zijn kunt u ze coderen in het tabblad ‘Opbrengsten’ onder ‘Andere (bedragen)’. Zijn de bedragen belastingvrij dan codeert u ze in het tabblad ‘Financieringen’ onder het type ‘Overheidsfinancieringen’. Bij intrestvoet en looptijd voert u ‘0’ in.

✺ Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering. Het is een alternatieve financieringsmethode gezien u niet naar een bank hoeft om uw project te financieren. Het is een nieuwe methode om uw activiteit te financieren.

Daarentegen moet u, met een stevig dossier, zoveel mogelijk mensen proberen warm te maken voor uw project. Crowdfunding vindt voornamelijk plaats via web platforms. Hierbij kunt u geld lenen bij mensen die in uw project geloven.

↪ Codering in HannaGo

Uw crowdfunding kunt u zowel in het tabblad ‘Opbrengsten’ in ‘Andere bedragen’ als het tabblad ‘Financiering’ onder ‘Lening’ inbrengen.

✺Voorverkoop

Bij sommige bedrijven is het mogelijk om op voorhand een product te verkopen, dus nog voor de productie ervan gestart is. In de immobiliënsector worden bijvoorbeeld woningen al op maquette verkocht. Maar dit kan ook voor andere handelswaren zoals reizen, boeken, wijn, inkomkaarten voor evenementen,.. Naast het voordeel dat u vooraf geld ontvangt is het eveneens interessant om uw product af te toetsen. Hoe groot is bijvoorbeeld de interesse in wat u aan te bieden heeft? 

↪ Codering in HannaGo

De voorverkoop codeert u in HannoGo via het tabblad ‘Opbrengsten’

✺ Straight loan

Misschien hebt u hier nog niet over gehoord. De ‘straight loan’ is een voorschot op korte termijn, toegekend in het kader van een kredietlijn, het omhelst een vast bedrag, voor een vaste duur tegen een bepaalde rente. Dit kan u helpen een welbepaalde periode te overbruggen, een termijn waarbij u veel uitgaven en nog maar weinig inkomsten heeft. Als u het exacte bedrag en de tijdsduur kent kan dit soort lening nuttig zijn.

↪ Codering in HannaGo

In principe is het niet voorzien om de ‘Straight loan’ te coderen in HannoGo. Maar ten einde deze financiering te gebruiken in een simulatie kunt u de lening als volgt inbrengen. 

In het tabblad ‘Financieringen’ creëert u een nieuwe financiering van het type ‘Overige financieringen’. Breng het bedrag, de startdatum en de jaarlijkse intrestvoet in. Vul de startdatum in en bij de ‘looptijd’ codeert u 1 maand.