Wat is een businessplan ?

Bij het opstarten van uw activiteit wordt vaak gesproken over een businessplan. Dit document zal u vaak opgevraagd worden door banken en/of andere al dan niet officiële instanties. Maar wat is een businessplan eigenlijk en welke informatie bevat het?

Een businessplan wordt ook wel eens een ondernemingsplan genoemd. Het is een gedetailleerde beschrijving van uw idee voor een nieuwe onderneming. Het bevat de synthese van uw project en benadrukt vooral de sterke punten. Uw ondernemingsplan zal uw referentiedocument worden bij instanties en bij eventuele investeerders. Het is dus vanzelfsprekend dat dit ‘plan’ er gestructureerd en netjes uitziet!

Het opstellen van uw ondernemingsplan zal u eveneens helpen om u nog meer in uw project te verdiepen en het te verfijnen. Bovendien wordt u gaande weg nog meer bewust van de uitgaven en de nodige investeringen. De verschillende onderdelen bevatten onder meer: de visuele identiteit van uw project (logo, slagzin,..), de beschrijving van uw project, een markt- en concurrentieanalyse, een verkoopstrategie, een financieel plan, een marketingplan,…
Beperkt u niet tot uw eerste ideeën. Laat uzelf toe even af te wijken van het rechte pad, bekijk alles opnieuw vanuit een ander perspectief. Door reflectie zal u misschien nieuwere, betere ideeën krijgen.

U gaat er bijvoorbeeld van uit dat u een kantoor moet huren, maar misschien kunt u starten bij u thuis of een flexibele werkruimte delen zoals een ‘co-working space’. Kortom, aarzel niet om uit uw comfort zone te komen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Hoe zal u het business plan gebruiken ?

Bekijk uw ondernemingsplan als uw handleiding, een leidraad om alle nodige informatie in te zamelen en uw project te laten evolueren. Bij het invullen van alle vragen zal u meteen merken wat er primordiaal is voor uw project. Gaande weg, als uw project concreter wordt, zal u geconfronteerd worden met de praktische aspecten…en zo ontwikkelen er zich ideeën en nieuwe facetten van uw bedrijf.

Hoe maak je het financieel plan op?

Het opmaken van uw gedetailleerd financieel plan vergt veel tijd maar het loont zeker de moeite. Het is onmiskenbaar een belangrijk onderdeel van uw businessplan. Bij het cijferen, zal u ontdekken als uw project haalbaar is. Het helpt u eveneens een realistische kijk op uw project te hebben. Heeft u bijvoorbeeld genoeg eigen financiële middelen of zal een lening nodig zijn..

Tenslotte

Uw plan bestaat uit verschillende stappen, bij elke stap is het belangrijk af te toetsen naar de haalbaarheid van uw project. Uw businessplan zal u daarbij helpen. Maar even belangrijk is de communicatie met anderen over uw project. Praat erover met vrienden en familie, luister naar de reacties…hierbij zullen vaak oplossingen en ideeën aangereikt worden!

Via internet vindt u verschillende voorbeelden van een business plan. Neem een sjabloon die u het meest aanspreekt. Ook hier, bij HannaGo, kunt een voorbeeld downloaden.