Een dossier delen bevordert de samenwerking

Een dossier delen bevordert de samenwerking. Of je nu een accountantskantoor, een incubator of een ondernemer bent, deze nieuwe functie zal je leven veranderen !

Indien nodig kan je een ‘beheerder’ of een ‘gast’ uitnodigen op je account. Wat zijn de rechten achter deze termen?

Wanneer je iemand uitnodigt als beheerder

 • Hij mag alle dossiers visualiseren
 • Hij mag ander personen uitnodigen, dit zowel als beheerder of als gast
 • De behherder heeft toegang om het tariefplan te wijzigen
 • Hij mag gasten of beheerders verwijderen

Daartegenover als je een gast uitnodigt, moet je aangeven op welke dossiers die uitnodiging geldt. Daarna moet je ook beslissen welke rechten je toekent aan je gast. Mag hij zijn dossier vervolledigen of enkel raadplegen.

 • De Schrijver mag in het aan hem toegekend dossier:
  • De gegevens aanvullen of wijzigen
  • Commentaar inlassen
  • De resultaten visualiseren
  • Het dossier afdrukken
 • De lezer mag :
  • De gegevens visualiseren
  • Het commentaar visualiseren
  • De resultaten visualiseren

Je mag meerdere beheerders of gasten uitnodigen op je HannaGo-account. Het aantal is niet beperkt!

Een dossier delen bevoerdert de samenwerking

Hoe kan je iemand toevoegen ?

Via het vignet van het te delen dossier of via het startscherm van het dossier.

Wens je een globale visie te hebben van alle gasten en beheerders, dan klik je rechts bovenaan op je naam en dan op ‘Mijn gebruikers’.

Wat is de procedure ?

Ten eerste, geeft je de voornaam, naam en emailadres in van de persoon die je wenst uit te nodigen. Daarna, ontvangt de persoon in kwestie een uitnodiging via e-mail. Uiteindelijk klikt hij op ‘Aanvaarden’ van de uitnodiging, kiest een wachtwoord en kan beginnen.