Wat zijn de bedrijfskosten ?

Bij het opmaken van je financieel plan op HannaGo kan je soms twijfelen aan wat je moet invullen in de rubriek ‘Bedrijfskosten’.

Wat zijn de bedrijfskosten? Ze zijn ook ‘vaste kosten’ genoemd. Ze zijn de noodzakelijke terugkerende kosten die je nodig hebt om je bedrijf te laten functioneren. Deze staan dus los van je productiekosten of van je omzet.
Hieronder kan je een overzicht vinden van de meest voorkomende bedrijfskosten.

Huur (hierbij kan je BTW op 0% zetten)

Heb je een commercieel pand nodig? Of enkel een administratieve ruimte? Huurlasten zijn algauw een belangrijk onderdeel van je vaste kosten.

Water (6% BTW), Gas en Elektriciteit

Naar gelang je bedrijfsactiviteit kunnen ook deze kosten een grote hap in je budget zijn.

Detail van de bedrijfskosten

Marketing en communicatie

Deze kosten kunnen variëren en zijn ook sterk afhankelijk van jouw type project. Een onderschatte kost is bijvoorbeeld de publiciteit op sociale media.

  • Ontwerp van je visuele huisstijl zoals logo, visitekaart, omslag, briefhoofd,..
  • Drukwerkkosten
  • Creatie website
  • Publiciteit in tijdschriften, kranten en op sociale media
  • Deelname aan beurzen

Abonnement telefoon en internet

Kosten in verband met de bezoldiging van de bedrijfsleider, als zelfstandige of in een vennootschap (de sociale lasten, de management fees …)

Jaarlijkse kosten van de boekhouder

Verplaatsingskosten (auto, benzine, leasing, trein,…)

Klein gereedschap (schrijfgerief, papier, klassement,…)

Verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand, auto, krediet…)

Bedrijfskosten kunnen zich ook ontwikkelen naar gelang je project evolueert. Je kunt bijvoorbeeld in de toekomst een persoon in dienst nemen aan wie je een bedrijfswagen voorstelt. Benzine-en verzekeringskosten verdubbelen dan al zoals. Dit zal ook gevolgen hebben voor de telefoonabonnementen of de maaltijdcheques.

Printscreen van de bedrijfskosten