Hulpmiddelen voor je denkwerk

Sommige hulpmiddelen zoals apps, websites of programma’s kunnen interessant zijn om je visie te verruimen. Of je nu een starter of een doorwinterde ondernemer bent, deze kunnen je helpen bij het creëren van je project, het bedenken van een nieuwe strategie of om je basisplan te versterken. Het loont dus zeker de moeite even op te zoeken wat er allemaal voor handen ligt. Belangrijk is dat je feeling hebt met de zienswijze van het product en dat de tool gebruiksvriendelijk voor je is. Bij bepaalde oefeningen moet je ook wat meer afstand nemen van je idee en dit bevordert je kritische kijk op het concept.

Uit de verschillende programma’s hebben wij een selectie gemaakt. Onderstaande hulpprogramma’s hebben we zelf uitgeprobeerd bij het vernieuwen van ons bedrijf.

 1. Het Business Model Canvas
 2. De Lean Start-Up
 3. Blue Ocean Strategy
 4. Pimento Map
 5. Gouden Cirkel
 6. De Swot analyse

We zullen hieronder over elke methode een korte samenvatting geven. Voor een meer uitgebreide uitleg of werkmethode verwijzen we naar de officiële links of boekreferenties.

[Tool1] Het Business Model Canvas (BMC)

Om te beginnen : het BMC. Het is een schematische weergave van je bedrijf met bijvoorbeeld je doelgroep, verdienmodel en bedrijfsmiddelen. Deze werktool kan gebruikt worden bij een startup maar eveneens voor het ontwikkelen van een nieuw project binnen je bedrijf.

Het principe

We spreken over de 9 bouwstenen van het BMC. Het principe is om op een A4 een synthese te maken van je project. De onderkant bestaat uit de kosten en opbrengsten. Centraal staat de waarde propositie, de onderscheidende waarde die je de klant biedt. Links hiervan is ruimte gereserveerd voor hoe je deze waarde tot stand brengt: welke partners, welke (hulp)bronnen je gebruikt en welke activiteiten je onderneemt. Aan de rechterkant staat aan wie je het product verkoopt, hoe de levering eruit ziet en hoe je investeert in je klantenrelaties.

Opmerkingen

Voor jonge starters kan het opmaken van dit plan moeilijk zijn en is hulp van buitenaf nodig. Het kan nuttig zijn om het BMC extra groot af te drukken en met post-its te werken om alle vakken in te vullen, deze post-its geven je meer vrijheid om telkens opnieuw te herbeginnen en nieuwe ideeën te ontdekken.

 [Tool2] De Lean Start-Up & het Lean Canvas

Beide methoden vloeien eigenlijk uit de vorige BMC. Het start-up plan en het overzicht kunnen makkelijk simultaan gebruikt worden.

De lean-startupmethodologie geeft de voorkeur aan experimenteren boven uitgebreide planning, klantenfeedback boven intuïtie, en iteratief ontwerp boven traditionele op voorhand uitgevoerde grote ontwikkeling en investering.

Het principe

In de begindagen van de startup behoren de oprichters, volgens deze methode, weinig anders te doen dan praten met en tests uit te voeren bij potentiële klanten, toeleveranciers en sleutelpartners. Deze methode stelt je in staat om in een vroeg stadium feedback te hebben en inzicht te krijgen hoe je je business moet runnen en wie je potentiële klanten zijn.

Om deze waardevolle feedback los te krijgen ontwerpt en bouwt je team minimum viable products (MVP’s, minimaal levensvatbare producten) en test het die bij echte klanten in het echte leven. Dit is het belangrijkste principe van de Lean Start-up. Het is een constante cirkel van ‘productie-test-herwaardering’ tot een succesvolle fit tussen product (dienst) en klant gevonden wordt.

Alle bekomen hypotheses kan je vervolgens met post-its op je overzicht (Lean Canvas) kleven. Het komt er op neer de 9 vakken zo goed mogelijk in te vullen:

 • Vak 1: Klantsegmenten; het bepalen van de juiste doelgroep is essentieel.
 • Vak 2: Waardepropositie; wat onderscheidt jouw product van de concurrentie.
 • Vak 3: Probleem; grootste moeilijkheden, alternatieve producten reeds op de markt.
 • Vak 4: Oplossing; duidelijke mogelijke oplossing voor elke probleem.
 • Vak 5: Oneerlijk voordeel; wat kan niet makkelijk gekopieerd of ingekocht worden door concurrentie?
 • Vak 6: Kanalen; contact van en naar klanten en prospecten.
 • Vak 7: Kostenstructuur; vaste en variabele kosten.
 • Vak 8: Omzetstromen; waar komt de omzet vandaan?
 • Vak 9: Belangrijkste meetwaarden; welke zijn de belangrijkste meetwaarden die aangeven hoe je bedrijf ervoor staat?

Eenmaal je overzicht (canvas) ingevuld kan je je belangrijkste partners uitnodigen om samen een uniforme visie over je toekomstig project te bepalen. Het is de bedoeling om tijdens deze vergadering de verschillende ideeën (post-its) te wijzigen of te vervolledigen.

Je kunt aan de hand van een ‘pitch’ je project voorstellen.

Voorbeeld van een ‘pitch’:

“voor <dit doel> die <deze problemen> heeft stelt het project <XY> voor om <deze waarde voorstelling> dank zei <deze functies>. Ons hoofdvoordeel ten opzichte van <alternatief concurrentie> is <concurrentieel voordeel>. We zullen het halen via <deze kanalen>. De winsten omvatten <kwalitatieve en kwantitatieve winsten>. Het nodige budget schat ik op <kosten>. We zullen ons project evalueren met <belangrijkste meetwaarde>

Dank zei het brainstormen met de (kritische) partners kunnen nieuwe ideeën (post-its) ontstaan en wordt een vernieuwde ‘pitch’ opgesteld.

Uiteindelijk ga je de gemaakte hypothesen opnieuw voorstellen aan je toekomstige klanten, wat zijn hun reacties en zijn ze gevoelig voor de meerwaarde die jouw bedrijf of product biedt?

Opmerkingen

Vooral bij start-ups wordt deze tool gebruikt. Het activeert de wisselwerking binnen en buiten het team. Het canvas is gebruiksvriendelijk en eveneens handig voor de presentatie aan nieuwe partners.

Voor nieuwe projecten binnen een bestaand bedrijf, waar al vooropgestelde waarden bestaan, kan het soms moeilijker zijn om in alle vrijheid te brainstormen.

Voor meer informatie over de ‘pitch’, raad ik u het volgende artikel : https://hanna-solutions.com/nl-be/verdedig-uw-project-pitch-het/

[Tool3] Blue Ocean Strategy BOS

Bij BOS draait het om nieuwe afzetmarkten en om ruimere winsten te creëren. De hoeksteen van deze strategie is ‘value innovation’ of waarde-innovatie.

Hierbij focust men niet meer op de concurrentie (Red Ocean) maar op de strategie om nieuwe markten te ontdekken (Blue Ocean).

Jouw project moet innovatief zijn, enig op de markt. De waardebepaling van jouw dienst of product en de benadering van jouw afzetmarkt zal anders zijn dan deze van de concurrentie (Red Ocean). Zo creëer je jouw eigen markt (Blue Ocean)!

Alert blijven is wel de boodschap want jouw ‘Blue Ocean’ kan snel van kleur veranderen.

De differentiatie voor jouw project kan je bekomen door out of the box te denken. Richt je vizier op alternatieven en op de niet-klanten in je branche.

Een vernieuwd marketingplan met een overtuigende slogan is een mogelijkheid maar eveneens de creatie van nieuwe eisen of vragen betreffende je product/dienst.

De auteurs van BOS hebben eveneens een analytische tool en framework bedacht die gebaseerd is op een strategisch canvas. Er zijn 4 elementen die een rol spelen bij het creëren van nieuwe markten op basis van de waarde-innovatie:

 • Het elimineren van kosten
 • Het verminderen van kosten
 • Het verhogen van de industrie standaard
 • Het creëren van nieuwe producten en diensten

Naast deze elementen erkennen de auteurs 3 belangrijke karakteristieken van hun BOS als volgt: Focus, Divergentie en Overtuigende Slogan.

Kortom, het belangrijkste is niet om het beter te doen dan de concurrentie maar om uit de ‘Red Ocean’ te geraken!

[Tool4] Pimento Map

De Pimento Map zal je de mogelijkheid bieden om je project te evalueren. Het is dus een tool om in 2de instantie te gebruiken, na het opmaken van je businessplan. De Pimento Map zal de slaagkansen bepalen op een snelle en accurate manier. De analyse kan ook aan derden de kans geven om je project objectief te leren kennen.

Het principe

Na je inschrijving op de officiële site, zal je een multiplechoice vragenlijst moeten invullen. Op basis van deze test zal je een actuele analyse van je project ontvangen.

Opmerking

Je kunt dus meerdere keren de stand van zaken laten bepalen en bijsturen daar waar nodig blijkt. De tool kan eveneens gebruikt worden door bestaande ondernemingen om, bijvoorbeeld, een nieuw product/dienst te starten of om bepaalde beslissingen te nemen.

Officiële website:

http://www.pimentomap.com/

[Tool5] Gouden Cirkel

“People don’t buy what you do; they buy why you do it…”

Met deze quote lanceerde Simon Sinek zijn ‘Golden-circle’ theorie.

De meningen over deze theorie lopen sterk uiteen, sommigen zweren erbij, andere vinden het zweverig en ongrijpbaar.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat het een meerwaarde kan zijn om je er even in te verdiepen.

Het principe

Voor Simon Sinek is het primordiaal om je te concentreren op het ‘waarom’ van je idee, je project of dienst. Het ‘waarom’ onderscheidt namelijk jouw concept van je concurrentie. Dus, in tegenstelling tot wat de meeste onder ons denken, zijn het niet de eigenschappen en voordelen van je product die belangrijk zijn. Het is de emotionele band die je opbouwt rond je product en met je klanten die bepalend zal zijn voor je succes. Een pitch die raakt biedt meer kans op loyaliteit en duurzame relaties.

De drie sleutelwoorden zijn Waarom, Hoe en Wat.

Met het ontdekken van je Waarom is de Gouden Cirkel niet rond. Met de Hoe wordt je theorie zowaar omgezet in praktijk, het lijkt op het recept van je idee. Uiteindelijk kan je alles samenvatten en kom je tot de Wat.

Het klinkt allemaal eenvoudig maar deze theorie in praktijk omzetten is minder evident. Sineks werkboek kan je daarbij helpen. Hij zal je zijn concept uitleggen aan de hand van voorbeelden zoal Apple, Martin Luther King…waarbij het Waarom van hun acties de sleutel van hun succes werd.

[Tool6] De Swot analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Als laatste, de SWOT-analyse. Het is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes binnen je organisatie. Samen met de confrontatiematrix is de SWOT-analyse onmisbaar in een marketingplan. Het laat namelijk zien hoe de aansluiting van je bedrijf met de markt eruit ziet.

Principe

Bij het maken van een SWOT-analyse begin je met de interne- en de externe analyse. Je gebruikt je onderzoekresultaten in de vorm van sterktes, zwaktes (intern) kansen en bedreigingen (extern). De belangrijkste punten plaats je bovenaan. Uiteindelijk verfijn je je overzicht om per onderdeel de 3 belangrijkste factoren over te houden. Deze factoren zijn de input van je confrontatiematrix. Daarin ga je beoordelen of een sterkte of zwakte een kans of bedreiging kan benutten of tegenhouden.
 

KansenBedreigingen
Welke kansen zijn er in de markt? Welke ontwikkelingen kunnen in het voordeel van het bedrijf werken? Welke factoren vormen een directe bedreiging voor de organisatie? En welke factoren kunnen op de lange termijn een bedreiging worden als er niet wordt ingegrepen?
SterktesZwaktes
 Wat zijn de sterke kanten van de organisatie? Waar in het bedrijf goed in?Wat zijn de zwakke punten binnen de organisatie? Wat kan er beter of waar is men niet goed in?

“Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.”

Winston Churchill