Wat zijn de variabele kosten?

Wat zijn de variabele kosten ? Ze zijn de kosten die veranderen door een toename of afname in de productieomvang, zoals bijvoorbeeld de grondstofkosten. In tegenstelling tot de vaste kosten variëren deze kosten dus constant.

Vulling van variabele kosten

Deze kosten kunnen uitgedrukt worden in een percentage van je inkomen of in een aankoopkost. Je zal deze functie terugvinden op de site van HannaGo.

Variabele kosten omvatten onder meer je grondstof, de elektriciteit (als deze belangrijk is voor je productie), verpakking- en transportkosten en in bepaalde gevallen ook commissielonen,..al deze kosten zijn dus samenhangend met de omzet van je activiteit.
Laat ons hier een concreet voorbeeld nemen om deze variabele kosten goed uit te leggen. Stel dat ik loempia’s maak voor horecazaken.
Mijn variabele kosten zullen ten eerste mijn grondstoffen zijn om de lenterol (+saus) te maken. We komen aan 1,20€ voor het basisproduct. Daar komt verpakking bij, een doosje voor de loempia en potje voor de saus. Hier rekenen we 0.60€ voor. Dus hoe meer loempia’s ik verkoop (omzet) hoe groter de kost van mijn basisproduct zal worden.

Coderingsschema van een variabele kost

In dit voorbeeld zal ik de kost van mijn grondstof tegenover mijn verkoopprijs plaatsen. In HannaGo worden prijzen exclusief BTW vermeld. Ik verkies hierbij om mijn aankoopprijs (1,5€) te vermelden in plaats van het percentage.

Resultaat van mijn variabele kost

Eerder heb ik al in het scherm ‘opbrengsten’ gecodeerd wat mijn verwachtingen voor de komende jaren zijn. Ik voorzie een verkoop van 400 stuks/maand het eerste jaar, het dubbele het tweede jaar en 1200 stuks/maand het derde jaar.

In het scherm ‘variabele kosten’ zie ik dat mijn basisgrondstof het 2de en 3de jaar mee stijgt met mijn inkomen.

Evolutie van de variabele kosten