HannaGo is een nieuwe webapplicatie ontwikkeld om iedereen in staat te stellen een financieel plan te maken. Is vooral interessant voor de student met weinig of geen boekhoudkundige kennis. De belangrijkste voordelen van HannaGo zijn de eenvoud, de realisatie van kleine simulaties en het visuele aspect. Wat kan HannaGo voor de scholen?

Om scholen in staat te stellen met onze oplossing te werken, hebben we twee formules uitgewerkt.

Een gratis account op naam van de school

 • Op basis van het aantal groepen die met de applicatie zullen werken, krijgt de school een jaarabonnement HannaGo.
 • De school maakt voor elke groep een dossier aan en geeft hen alle rechten (lees-en schrijfrechten) zodanig dat de studenten op hun project kunnen werken.
 • Enkel de school kan de pdf-rapporten opvragen
 • Eens het project afgewerkt is kan de school de toegang aan de studentengroep annuleren of beperken tot enkel leesrechten.

👉 Met die optie zijn alle dossiers op één enkele plaats gecentraliseerd en krijgt de school de mogelijkheid de dossiers op te volgen.

50% korting op de individuele accounts

 • Elke groep krijgt zijn eigen account voor een bepaalde periode.
 • Eens het project afgewerkt is, stuurt elke groep zijn pdf-rapport naar de leraar

👉 De studenten kunnen de periode verlengen om verder op hun project te werken

 In de praktijk

Doel van HannaGo voor de scholen :

 • De studenten begeleiden bij het opmaken van een financieel plan:
  • Invoer van de gegevens (Opbrengsten, Variabele kosten, Bedrijfskosten, Bezoldigingen, Investeringen, Financieringen, Betalingstermijnen en voorraad)
  • Analyseren van de resultaten (Rendabiliteit, Maandelijkse liquiditeit, Resultatenrekening en Balansen)
 • Stelt studenten met weinig kennis van boekhouding in staat om het belang van het financieel plan te ontdekken.

Procedure : via mail aan support@hannago.eu

Periode : academisch jaar 2021-2022

Voorwaarden  : De aanvraag moet via de school gebeuren